Ωράριο Λειτουργίας: 9:00 -18:00 Δευ-Παρ

Chemical Peels - Ce Medical Class IIa

Ιατρικά Peelings Κλάσης Ι Ια

Η Skin Tech προσφέρει ένα ευρύ φάσμα peelings ως προς τα βάθη απολέπισης, από την επιφανειακή στοιβάδα της επιδερμίδας μέχρι τη δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου , πολύ αποτελεσματικά, εύκολα στην χρήση και την εφαρμογή τους  και ιδιαίτερα αξιόπιστα.
Τα αποτελέσματα είναι προβλέψιμα όταν τηρείται το πρωτόκολλο εφαρμογής.

 

 

 1. Easy Droxy Versicolor Peel & Light Peels : Επιδερμίδα
 2. Easy Phytic Solution : Επιδερμίδα (+ διέγερση του χορίου)
 3. Easy TCA Classic : Βασική στοιβάδα της επιδερμίδας & Grenz zone
  (χoριο-επιδερμική ένωση)
 4. Easy TCA Pain Control : Βασική στοιβάδα της επιδερμίδας & Grenz zone (χοριο-επιδερμική ένωση)
 5. Unideep :θηλώδης υποστοιβάδα του χορίου
 6. Easy Phen Light : όριο επαφής θηλώδους & δικτυωτής υποστοιβάδας του χορίου
 7. Only Touch : εστιακή εφαρμογή επί της δικτυωτής υποστοιβάδας του χορίου
 8. Lip & Eyelid : βαθύτερη δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου

Κατάλληλα & Ιδεώδη βάθη peelings

1/7 : Απολέπιση …….πολύ υψηλή ασφάλεια

2/7: Ενδοεπιδερμικά…. πολύ υψηλή ασφάλεια

3/7 : Βασική στοιβάδα επιδερμίδας …υψηλή ασφάλεια

4/7 : Grenz zone( χοριο-επιδερμική ένωση)…. υψηλή ασφάλεια

5/7 : Θηλώδης υποστοιβάδα του χορίου….. ασφάλεια

6/7 : Δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου…. ακόμη ασφαλής περιοχή

7/7 : Βαθύτερη δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου… δύσκολη περιοχή, ενέχει κίνδυνο και χρειάζεται προσοχή

8/7 : Overpeel…….κίνδυνος πρόκλησης ουλών


Stratum corneum : κεράτινη στοιβάδα επιδερμίδας

Epidermis : επιδερμίδα

Dermis : χόριο ή κυρίως δέρμα

Subcutaneous tissue : υποδόριος ιστός ή υπόδερμα

Papillary dermis : Θηλώδης υποστοιβάδα του χορίου

Papillary-reticular dermis interface : όριο επαφής μεταξύ θηλώδους & δικτυωτής υποστοιβάδας του χορίου

Reticular dermis : δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου

1-2-3 βάθη σύμφωνα με την απόφαση του Ιατρού.

 

 

Chemical Peels - Ce Medical Class IIa

Ιατρικά Peelings Κλάσης Ι Ια

Η Skin Tech προσφέρει ένα ευρύ φάσμα peelings ως προς τα βάθη απολέπισης, από την επιφανειακή στοιβάδα της επιδερμίδας μέχρι τη δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου , πολύ αποτελεσματικά, εύκολα στην χρήση και την εφαρμογή τους  και ιδιαίτερα αξιόπιστα.
Τα αποτελέσματα είναι προβλέψιμα όταν τηρείται το πρωτόκολλο εφαρμογής.

 

 

 1. Easy Droxy Versicolor Peel & Light Peels : Επιδερμίδα
 2. Easy Phytic Solution : Επιδερμίδα (+ διέγερση του χορίου)
 3. Easy TCA Classic : Βασική στοιβάδα της επιδερμίδας & Grenz zone
  (χoριο-επιδερμική ένωση)
 4. Easy TCA Pain Control : Βασική στοιβάδα της επιδερμίδας & Grenz zone (χοριο-επιδερμική ένωση)
 5. Unideep :θηλώδης υποστοιβάδα του χορίου
 6. Easy Phen Light : όριο επαφής θηλώδους & δικτυωτής υποστοιβάδας του χορίου
 7. Only Touch : εστιακή εφαρμογή επί της δικτυωτής υποστοιβάδας του χορίου
 8. Lip & Eyelid : βαθύτερη δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου

Κατάλληλα & Ιδεώδη βάθη peelings

1/7 : Απολέπιση …….πολύ υψηλή ασφάλεια

2/7: Ενδοεπιδερμικά…. πολύ υψηλή ασφάλεια

3/7 : Βασική στοιβάδα επιδερμίδας …υψηλή ασφάλεια

4/7 : Grenz zone( χοριο-επιδερμική ένωση)…. υψηλή ασφάλεια

5/7 : Θηλώδης υποστοιβάδα του χορίου….. ασφάλεια

6/7 : Δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου…. ακόμη ασφαλής περιοχή

7/7 : Βαθύτερη δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου… δύσκολη περιοχή, ενέχει κίνδυνο και χρειάζεται προσοχή

8/7 : Overpeel…….κίνδυνος πρόκλησης ουλών


Stratum corneum : κεράτινη στοιβάδα επιδερμίδας

Epidermis : επιδερμίδα

Dermis : χόριο ή κυρίως δέρμα

Subcutaneous tissue : υποδόριος ιστός ή υπόδερμα

Papillary dermis : Θηλώδης υποστοιβάδα του χορίου

Papillary-reticular dermis interface : όριο επαφής μεταξύ θηλώδους & δικτυωτής υποστοιβάδας του χορίου

Reticular dermis : δικτυωτή υποστοιβάδα του χορίου

1-2-3 βάθη σύμφωνα με την απόφαση του Ιατρού.

 

 

Εμφάνιση όλων των 8 αποτελεσμάτων